INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET OCH COVID-19

Vi följer Folkmyndighetens rekommendationer angående städrutiner för att hindra smittspridning av covid-19.

Observera myndigheternas rekommendationer och uppmaningar för att bidra till minskad smittspridningen. Ett stort ansvar ligger på varje individ. Det är viktigt att tänka på att man ska kunna ta hand om sig själv om man insjuknar på sitt resmål. Man bör kunna ta sig hem själv på ett säkert sätt utan att smitta andra. Vi förutsätter att du om möjligt är fullvaccinerad.